De landelijke dag over hypertrofe hartspierziekten (HCM; hypertrofische cardiomyopathie) op 18 november in het O2-labgebouw was drukbezocht. Gastvrouw was Jolanda van der Velden van VUmc.

Prof. dr. Jolanda van der Velden van Fysiologie, VUmc en directeur van het
onderzoeksinstituut Amsterdam Cardiovascular Sciences

 

In de ochtend waren er interessante presentaties van de cardiologen Michelle Michels uit Utrecht die sprak over de ontwikkeling van het ziektebeeld, Folkert Asselbergs uit Rotterdam over obstructie en hartfalen en Rudolf de Boer uit Groningen over ritmestoornissen en risicostratificatie. Klinisch geneticus Peter van Tintelen van AMC vertelde over genetische screening.

Na de lunch en bezoeken aan onderzoekslabs ging Jolanda van der Velden in op de ENERGY-trial. Vele onderwerpen passeerden de revue. Over de fysiologie van het hart, het gebruik van PET- en MRI-scans, de behandeling van HCM, diverse onderzoeksprogramma’s, de ‘kloof’ tussen laboratorium en kliniek, en medicijnen.

De laatste spreker was Mark Jansen van UMCU. Hij vertelde over het Bioforcare-onderzoek, waarbij 7 umc’s zijn betrokken.
De dag, die was georganiseerd samen met de Hart & Vaatgroep en de Hartstichting, werd afgesloten met een levendige discussie met de zaal.

Lees verder

Bron: Intranet VUmc