Onderzoekers Josine de Winter en Wouter Peyrot hebben beide de prestigieuze Rubiconprijs gewonnen en daarmee gaan zij onderzoek doen aan Harvard University. Josine heeft geld gekregen om hier voor een jaar onderzoek te doen en Wouter voor anderhalf jaar.

2018-04-19-josine-de-winter

 

Josine de Winter heeft in 2017 haar PhD behaald aan de afdeling Fysiologie. Zij heeft gekeken naar de spierziekte nemaline myopathie. Ze onderzocht hoe erfelijke fouten de spierzwakte bij deze ziekte veroorzaken. Met de beurs die ze nu heeft gekregen kan ze dit onderzoek voortzetten. “Ik ga bestuderen hoe afwijkingen in spiereiwitten, die veroorzaakt zijn door de erfelijke fouten, leiden tot problemen in de energievoorziening van spieren,” aldus De Winter. Daarnaast heeft ze een nieuwe microscoop ontwikkeld om medicijnen te testen die de energielevering en spierkracht in nemaline myopathie kunnen herstellen.

Wouter Peyrot gaat onderzoek doen naar de betrouwbaarheid van statistische methoden. Oorzaken van ziekten worden tegenwoordig onderzocht met innovatieve statistische methoden die gebruik maken van genetische data. Het is echter onduidelijk of deze methoden altijd betrouwbaar zijn. In zijn project onderzoekt Peyrot hoe de betrouwbaarheid van deze methoden vergroot kan worden.

De Rubiconbeurs maakt het voor deze jonge onderzoekers mogelijk om hun onderzoek te doen aan topinstituten zoals Harvard University en de Universiteit van Kopenhagen. Elf Rubicon-onderzoekers gaan voor 24 maanden naar het buitenland, drie voor 18 maanden en drie andere gaan voor 12 maanden. Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière.

 

bron: VUmc intranet