De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft prof. dr. Jolanda van der Velden de prestigieuze Vici-subsidie van anderhalf miljoen euro toegekend voor haar onderzoek “De strijd tegen toxisch eiwit in erfelijke hartziekten”. In totaal hebben 35 wetenschappers de Vici-subsidie toegekend gekregen om de komende vijf jaar onderzoek te doen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers.

Testen van medicijnen die de hartziekte voorkomen of afremmen
Jolanda van der Velden over haar onderzoek en de premie: ‘Een groot aantal personen is drager van een erfelijke fout in het DNA dat ervoor zorgt dat ze een hartziekte krijgen op jonge leeftijd. Die personen krijgen dan een heel groot hart, hypertrofische cardiomyopathie, dat niet goed kan ontspannen. Binnen het Vici- onderzoek gaan we een aantal medicijnen testen die deze hartziekte mogelijk kunnen voorkomen of afremmen. We werken binnen dit onderzoek samen met verschillende specialisten uit de fysiologie, cardiologie en imaging vanuit VUmc, AMC en het Erasmus MC om deze complexe ziekte beter te kunnen begrijpen.’‘We kunnen in hoog tempo door!’
‘Ik ben zelf basaal onderzoeker en zie dus zelf geen patiënten. In de afgelopen jaren heb ik steeds meer contact gekregen met een aantal patiënten, en daardoor nog beter zicht gekregen op de problemen die deze ziekte met zich meebrengt. Deze beurs geeft ons de kans om weer een stap te zetten richting een betere behandeling van de ziekte. De combinatie van de verschillende technieken die we gaan gebruiken is heel sterk en geeft ons onderzoek een unieke positie binnen de wereld. We kunnen in hoog tempo door!’

Vernieuwingsimpuls: over de Vici
De Vici-financiering is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. De Vici-financiering is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee instrumenten zijn de Veni-financiering (voor pas gepromoveerden, tot 3 jaar na promotie) en de Vidi-financiering (voor ervaren postdocs, tot 8 jaar na promotie). In 2010 ontving Jolanda van der Velden de Vidi-financiering voor haar onderzoek.

Van de 233 aanvragen zijn er 88 door vrouwen en 145 door mannen ingediend. In totaal kregen 10 vrouwelijke kandidaten en 25 mannelijke kandidaten een beurs toegekend.

bron: VUmc Intranet