Met ingang van 1 augustus 2018 start Christa Boer bij VUmc als programmadirecteur van VUmc School of Medical Sciences. Christa Boer is al verbonden aan VUmc als hoogleraar anesthesiologie. Ook is zij voorzitter van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc). Haar huidige werkzaamheden zal zij de komende periode gaan afronden. Binnen het Instituut voor onderwijs en opleiden bevinden zich drie clusters: VUmc Amstel Academie, VUmc Academie en VUmc School of Medical Sciences. Het wetenschappelijk deel inclusief de researchmasters en de opleidingen geneeskunde zijn belegd binnen VUmc Schoof of Medical Sciences.

2018-04-19-Christa-Boer

Na haar studie Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden doorliep Christa Boer een promotietraject bij de afdelingen fysiologie en anesthesiologie van VUmc. In 2007 kreeg zij de mogelijkheid om binnen de afdeling anesthesiologie van VUmc een experimentele en klinische onderzoeksgroep op te zetten, waar zij op dit moment als hoogleraar onderzoek perioperatieve zorg leiding aan geeft. Daarnaast is zij werkzaam als voorzitter van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van VUmc, en actief binnen nationale en Europese commissies en werkgroepen.

Christa Boer heeft haar onderzoeksactiviteiten altijd gecombineerd met onderwijs. Zo introduceerde zij het anesthesiologisch specialisme in het geneeskunde curriculum VUmc-compas; begeleidde zij een groot aantal wetenschappelijke stagestudenten en gaf zij als opleidingsdirecteur leiding aan de Master Cardiovascular Research van VUmc. Daarnaast is zij betrokken bij de academische leerlijnen binnen de bachelor en master geneeskunde, en is ze vice-cursuscoördinator van de algemene cursus van de minor geneeskunde.

Als opleidingsdirecteur van de Cardiovascular Research Master kreeg Christa Boer de kans om een curriculumwijziging door te voeren; studenten bij het onderwijs te betrekken en collega’s te enthousiasmeren om zich voor deze masteropleiding in te zetten. Na het volgen van de Leergang Onderwijskundig Leiderschap van de Learn Academy van de Vrije Universiteit werd zij campus-breed actief op het gebied van onderwijsvernieuwing. Met haar benoeming tot directeur School of Medical Sciences wil zij bijdragen aan een verdere verbetering en vernieuwing van het (bio)medisch onderwijs dat bij VUmc wordt verzorgd en intensivering van de samenwerking met het AMC.

bron: VUmc Intranet